križanka / keresztrejtvény

Complete the crossword, then click on "Check" to check your answer. If you are stuck, you can click on "Hint" to get a free letter. Click on a number in the grid to see the clue or clues for that number.
1                 
2         3          
               
 4                
          5       
               
      6           
               
 7           8       
               
 9                
               

vodoravno:

2. ... pravilne 4-strane prizme je kvadrat.
4. prizma, ki ima vse robove enako dolge
5. vse stranske ploskve skupaj ga tvorijo
6. vsota ploščin vseh mejnih ploskev
7. prizma, ki ima za osnovnio ploskev pravilni večkotnik
8. točka, v katerem se sekajo vsi stranski robovi piramide
9. piramida, katere vsi stranski robovi so enako dolgi.

navpično:

1. ... kocke je daljica, ki povezuje dve sosednji oglišči
3. velikost prostora, ki ga telo zavzema
5. prizma, ki nima vseh stranskih robov enako dolgih