Vaja dela mojstra, če mojster dela vajo! / Gyakorlat teszi a mestert!

Izpolni prazna polja. / Töltsd ki az üres helyeket!

Pretvori v metre. / Váltsd át méretbe!
17 dm = m
8 dm = m
934 mm = m
1589 mm = m
251 cm = m
89 cm = m
4 m 8 dm 3 cm = m
12 m 6 dm = m
5 m 8 cm = m

Pretvori v decimetre. / Váltsd át deciméretbe!
137 mm = dm
79 mm = km
5 mm = dm
12,4 cm = dm
283,12 cm = dm
0,9 cm = dm
7 dm 3 cm = dm
1 m 7 dm 4 mm = dm
4 cm 3 mm = dm

Pretvori v kilometre. / Váltsd át kiloméretbe!
4500 m = km
853 m = km
53 m = km
409,8 m = km
31200 dm = km
135000 cm = km

Pretvori v zahtevano enoto. / Váltsd át a kívánt mértékegységbe!
6,4 m = km
20 mm = dm
480 mm = m
0,12 dm = m
320 dm = m
1250 m = km
20,8 cm = m
35 cm = m
4 dm 7 mm = dm

Pretvori v metre. / Váltsd át méretbe!
6,4 km = m
300 cm = m
680 mm = m
0,12 km = m
920 dm = m
30 dm = m
24,6 cm = m
8 km 360 m = m
6 dm 2 mm = m