IZRAZI S SPREMENLJIVKAMI / ALGEBRAI KIFEJEZÉSEK

Quiz

Poenostavi izraze s spremenljivkami po navodilih. Morda boš potreboval pri nekaterih nalogah tudi svinčnik in papir. / Egyszerűsítsd az algebrai kifejezéseket az utasítások alapján. Elképzelhető, hogy néhány feladatnál szükséged lesz papírra és ceruzára is.