A

Vpiši številke v prazna polja. / Írd be a számokat az üres mezőkbe.

2. Kocka
Osnovni rob meri 5 cm. / Az alapéle 5 cm.
Izračunajte površino in prostornino kocke. / Számítsátok ki a kocka felszínét és térfogatát!
P = cm².
V = cm³.

3. Kvader / téglatest
Robovi merijo 4 cm, 5 cm in 6 cm. / Az élei 4cm, 5 cm és 6 cm hosszúak.
Izračunajte površino in prostornino kvadra. / Számítsátok ki a téglatest felszínét és térfogatát!
P = cm².
V = cm³.

4. Ploščina osnovne ploskve prizme meri 47 m², višina prizme pa 3 m. /
A hasáb alaplapjának területe 47 m², magassága pedig 3 m.
Izračunajte prostornino prizme. / Számítsátok ki a hasáb térfogatát!
V = m³.

5. Ploščina osnovne ploskve prizme meri 23 m², ploščina plašča pa 30 m². /
A hasáb alaplapjának területe 23 m², palástjának területe pedig 30 m².
Izračunajte površino prizme. / Számítsátok ki a hasáb felszínét!
P = m².

6. Pravilna 4-strana prizma / Szabályos 4-oldalú hasáb
Osnovni rob meri 5 dm, višina telesa pa 7 dm. / Alapélének hossza 5 dm, a test magassága pedig 7 dm.
Izračunajte površino in prostornino pravilne 4-strane prizme. / Számítsátok ki a szabályos 4-oldalú hasáb felszínét és térfogatát!
P = dm².
V = dm³.