C

Vpiši številke v prazna polja. / Írd be a számokat az üres mezőkbe.

1. Pravilna 6-strana prizma / Szabályos 6-oldalú hasáb
Osnovni rob meri 2 dm, višina telesa pa 3 dm. / Alapélének hossza 2 dm, a test magassága pedig 3 dm.
Izračunajte površino in prostornino pravilne 6-strane prizme. / Számítsátok ki a szabályos 6-oldalú hasáb felszínét és térfogatát!
P = dm². (rezultat zaokroži na dve decimalki / a megoldást kerekítsd két tizedesjegyre)
V= dm³. (rezultat zaokroži na dve decimalki / a megoldást kerekítsd két tizedesjegyre)

2. Pravilna 6-strana prizma / Szabályos 6-oldalú hasáb
Površina prizme meri 668,2 cm², ploščina njene osnovne ploskve pa meri 332,2 cm². / A felszíne 668,2 cm², az alaplapjának területe pedig 332,2 cm².
Izračunajte plašč prizme in dolžino osnovnega roba. / Számítsátok ki a hasáb palástját és az alapél hosszúságát!
pl = cm².
a= cm. (rezultat zaokroži na eno decimalko / a megoldást kerekítsd egy tizedesjegyre)


3. Pravilna 3-strana prizma / Szabályos 3-oldalú hasáb
Ploščina plašča meri 36 cm² in ploščina osnovne ploskve pa 4√3 cm². / A palást területe 36 cm², alaplapjának területe pedig 4√3 cm².
Izračunajte površino in prostornino pravilne 3-strane prizme. / Számítsátok ki a szabályos 3-oldalú hasáb felszínét és térfogatát!
P = cm². (rezultat zaokroži na dve decimalki / a megoldást kerekítsd két tizedesjegyre)
V= cm³. (rezultat zaokroži na dve decimalki / a megoldást kerekítsd két tizedesjegyre)

4. Osnovna ploskev štiristrane prizme je romb. / A hasáb alaplapja rombusz.
Romb ima diagonali dolgi 1,2 dm in 16 cm. Višina telesa pa je 2 dm. / A rombusz átlói 1,2 dm és 16 cm hosszúak. A testmagasság 2 dm.
Izračunajte površino in prostornino te prizme. / Számítsátok ki a hasáb felszínét és térfogatát!
P = dm².
V= cm³.

5. Osnovna ploskev štiristrane prizme je enakokraki trapez. / A hasáb alaplapja szimmetrikus trapéz.
Osnovnici trapeza merita 12 dm in 6 dm, kraka pa 5 dm. Višina telesa pa je 2 dm. / A trapéz alapjainak hosszúsága 12 dm és 6 dm, a szárak pedig 5 dm hosszúak. A testmagasság 2 dm.
Izračunajte površino in prostornino te prizme. / Számítsátok ki a hasáb felszínét és térfogatát!
P = dm².
V= dm³.

6. Osnovno ploskev prizme vidiš na sliki. / A hasáb alaplapját a képen láthatod.
Potrebne podatke odčitaj. Višina telesa pa je 4 dm. / A szűkséges adatokat olvasd le a képről. A testmagasság 4 dm.
C6.png
Izračunajte površino in prostornino te prizme. / Számítsátok ki a hasáb felszínét és térfogatát!
P = dm².
V= dm³.