Prizma (vaja) / Hasáb (gyakorlat)

V okvirčke vpiši ustrezne številke. / Az üres mezőkbe írd be a megfelelő számokat!

1. Plašč pravilne 4-strane prizme je kvadrat s ploščino 36 cm². Izračunaj površino in prostornino te prizme.
P = cm².
V = cm³.

a) Koliko cm² papirja potrebujemo z aizdelavo modela te prizme, če moramo dodati še 20 % za odpadke?

b) Koliko litrov kaše bi lahko natočili v ta model?


2. Za izdelavo žičnega modela pravilne 3-strane prizme potrebujemo 78 cm žice. Višina prizme je 1 dm. Izračunaj površino in prostornino te prizme.
P = (√3 + ) cm².
V = √3 cm³.

3. Pravilna 3-strana prizma / Szabályos 3 oldalú hasáb.
Površina prizme je 8√3 dm². Višina prizme je 5-krat večja od višine osnovne ploskve. Izračunaj dolžino osnovnega roba in prostornino prizme.
P = dm.
V= ml.

4. Vsota dolžin vseh robov enakorobe 6-strane prizme je 36 cm. Izračunaj površino in prostornino te prizme.
P = (√3 + ) cm²
V = √3 cm³