PRIZMA: oznake in obrazci / HASÁB: jelölések és képletek

Quiz